Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phương pháp nấu rượu

Cấp:Đại học|Lượt xem:738|Tải về:1|Số trang:85 | Ngày upload:04/03/2012

phçn i. mở đầu * giới thiệu chung về dây chuyền sản xuất. chưng cất là phương pháp dùng để tách các hỗn hợp lỏng còng nh­ các hỗn hợp khí - lỏng thành các cấu t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.