/ 68

phương pháp xác định phụ tải tính toán

Upload: QuyenNalu.dokovn|Ngày: 29/03/2012|Lượt xem: 4659|Tải về: 2|Cấp: Đại học

chương i. xác định phụ tải tính toán cho các phân xưởng và nhà máy. 1.1các phương pháp xác định phụ tải tính toán: hiện nay, có rất nhiều phương pháp xác định phụ tải tớnh toỏn,trong đú cú một số phương pháp cơ bản thường được dùng là: + xác định phụ tải tính toán theo hệ số nhu cầu knc và công suất đặt pđ. + xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải trên một đơn vị diện tích sản suất. + xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản phẩm. + xác định phụ tải tớnh toỏn theo hệ số cực đại kmax và công suất trung bình ptb. + xác định phụ tải tính toán theo hệ số hình dáng và công suất trung bình. + xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và độ lệch của đồ thị...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.