/ 11

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Upload: TuanNguyenManh.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 3643|Tải về: 7|Cấp: Đại học

bằng những phân tích về ba giai đoạn phát triển của cntb trong công nghiệp hãy chứng minh hiệp tác giản đơn là một bước tiến quan trọng về tổ chức sản xuất, công trường thủ công tạo điều kiện cho sù ra đời của đại công nghiệp cơ khí, đại công nghiệp cơ khí là cơ sở vật chất bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa lời mở đầu quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản trong công nghiệp là quá trình nâng cao năng suất lao động xã hội đồng thời cũng là quá trình nâng cao trình độ bóc lột của nhà tư bản mà trong đó chủ yếu là bóc lột giá trị thặng dư tương đối. quá trình này được diễn ra liên tục trong ba giai đoạn: hiệp tác giản đơn, công trường thủ công, và công nghiệp cơ khí....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.