Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa sự lựa chọn duy nhất đúng trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Mac nói rằng “ sự thay thế các hình thái kinh tế- xã hội là một quá trình lich sử tự nhiên”. theo luận điểm này khuynh hướng phát triển xã hội bỏ qua chế độ T

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:140|Tải về:0|Số trang:47

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: