Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa sự lựa chọn duy nhất đúng trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:218|Tải về:0|Số trang:47 | Ngày upload:15/11/2013

Mac nói rằng “ sự thay thế các hình thái kinh tế- xã hội là một quá trình lich sử tự nhiên”. theo luận điểm này khuynh hướng phát triển xã hội bỏ qua chế độ T

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.