Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

quá trình hình thành, phát triển và tình hình kinh doanh của khách sạn Du lịch Kim Liên Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:410|Tải về:0|Số trang:24 | Ngày upload:25/10/2012

lời cảm ơn trong thời gian thực tập tại khách sạn vừa qua em đã được các bác, các chú trong khách sạn giúp đỡ rất nhiệt tình cả về trình độ nghiệp vụ lẫn tính

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.