/ 135

Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Upload: ThanhthanhNguyen.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 5675|Tải về: 1|Cấp: Thạc sĩ

bài 1 khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng hồ chí minh i. đối tượng và phương pháp nghiên cứu, khái niệm về tư tưởng hồ chí minh 1. đối tượng và phương pháp nghiên cứu a. đối tượng nghiên cứu đảng cộng sản việt nam, nhà nước dân chủ nhân dân việt nam đều do chủ tịch hồ chí minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo. từ năm 1930 đến nay, dưới sự lãnh đạo của đảng và hồ chí minh, với đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, nhân dân cả nước ta đã vượt qua mọi thử thách, hy sinh, lập nên những kỳ tích vĩ đại, viết nên pho sử bằng vàng chãi lọi của tổ quốc việt nam. bộ mặt của đất nước, xã hội và con người việt nam đã đổi mới sâu sắc. do vậy một yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu, học tập tư tưởng hồ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.