/ 24

Quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ, tình hình tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Dệt may Hà nội

Upload: PhamMinhHuy.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 1306|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu hoà chung với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, nước ta đã tiến hành công cuộc cải cách chuyển đổi nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. để đưa nền kinh tế việt nam phát triển theo cơ chế mở, nhà nước ta đã tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá cùng với đó là sự đa dạng hoá các thanh phần kinh tế ở việt nam. mét trong những thành phần kinh tế không thể không nhắc đến ở việt nam đó là thành phần kinh tế nhà nước. doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng đối với đất nước, có vị trí chủ đạo định hướng cho các thành phần kinh tế khác cũng phát triển. chính vì vậy trong thời gian thực tập của mình em đã chọn địa điểm thực tập ở công ty dệt may...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.