Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quá trình hình thành và phát triển của công ty Amazon

Cấp:Đại học|Lượt xem:2817|Tải về:7|Số trang:36 | Ngày upload:22/11/2011

các thành viên trong nhóm: hoàng thị mỹ doan (slide, chiến lược cạnh tranh, chiến lược chức năng) đinh thị thanh huyền (slide, chiến lược cạnh tranh, chiến lược

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.