Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DÊT MAY

Cấp:Đại học|Lượt xem:270|Tải về:0|Số trang:30 | Ngày upload:11/06/2013

Báo cáo thực tập tổng hợp SVTH: Trần Duy Nguyên Lớp: Marketing 47B 1 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 I. Tên gọi, trụ sở và hình thức Công ty .. 2 1. Tên gọi: . 2 2. Trụ sở

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.