/ 29

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DÊT MAY

Upload: DuCamXuc.dokovn|Ngày: 11/06/2013|Lượt xem: 483|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Báo cáo thực tập tổng hợp SVTH: Trần Duy Nguyên Lớp: Marketing 47B 1 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 I. Tên gọi, trụ sở và hình thức Công ty .. 2 1. Tên gọi: . 2 2. Trụ sở:... 2 II. Mục tiêu, phạm vi và lĩnh vực hoạt động. 2 III. QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐHĐCĐ, HĐQT VÀ TGĐ: . 4 1. Quyền hạn và nhiệm vụ của ĐHĐ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]