Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Công Đoàn.

báo cáo thực tập tổng hợp i. giới thiệu tình hình và đặc điểm chung của khách sạn công đoàn. 1.1.quá trình hình thành và phát triển của khách sạn công đoàn. tiề

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2459|Tải về:8|Số trang:16

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: