/ 19

Qúa trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Upload: HiepNguyenVan.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 11310|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời mở đầu gần bảy thập kỷ vừa qua, dân téc ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cực kỳ khó khăn, gian khổ, giành được những thắng lợi vẻ vang. từ thân phận người dân mất nước, nhân dân ta đã anh dũng vùng lên, lần lượt đánh bại sự xâm lược của nhiều đế quốc lớn mạnh, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân téc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. lực lượng lãnh đạo nhân dân ta dành được những thắng lợi vĩ đại đó là đảng cộng sản việt nam. nhìn lại quá trình lịch sử của cách mạng việt nam chóng ta thấy đảng cộng sản việt nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo, tinh thần phụ trách trước giai cấp và dân téc khi thắng lợi cũng như lúc khó khăn, khi thành công cũng như lúc sai lầm, khuyết điểm. đảng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.