/ 117

Quá trình xâm nhập và ảnh hưởng của đạo Tin lành ở một số vùng đồng bào Hmông tỉnh Sơn La - Thực trạng và giải pháp

Upload: KhongPhaiEm.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 1026|Tải về: 4|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài tôn giáo vừa là một hiện tượng xã hội phức tạp, vừa là nhu cầu tinh thần của bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân; lịch sử tồn tại và phát triển của các tôn giáo cho thấy: các tôn giáo luôn bị các giai cấp, các thế lực chính trị lợi dụng vì những mục đích khác nhau và gây nên không ýt các cuộc chiến thảm khốc. ngày nay, trên phạm vi quốc gia và quốc tế vấn đề dân téc và tôn giáo thường đan quyện vào nhau và được xem là những mồi lửa châm sẵn, tiềm èn các nguy cơ. riêng vấn đề tôn giáo những năm qua có nhiều biến đổi khó lường và được các thế lực tư bản đế quốc đẩy lên thành những vấn đề quan trọng không thể thiếu trong chiến lược "diễn biến hoà bình" chống cnxh. ở...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.