/ 112

Quá trình xâm nhập và ảnh hưởng của đạo Tin lành ở một số vùng đồng bào Hmông tỉnh Sơn La - Thực trạng và giải pháp

Upload: KhongPhaiEm.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 1261|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài tôn giáo vừa là một hiện tượng xã hội phức tạp, vừa là nhu cầu tinh thần của bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân; lịch sử tồn tại và phát triển của các tôn giáo cho thấy: các tôn giáo luôn bị các giai cấp, các thế lực chính trị lợi dụng vì những mục đích khác nh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]