/ 18

Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

Upload: DongTrinh.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 303|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra bao khả năng để họ tìm ra những con đường tối ưu đi tới tương lai. trong bối cảnh đó sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa càng làm cho các tư tưởng tự do tìm kiếm con đường khả quan nhất cho sự nghiệp phát triển con người việt nam càng dễ đi đến phủ nhận vai trò và khả năng của chủ nghĩa mác - lênin. trong thực tế, không ýt người rẽ ngang đi tìm khả năng phát triển đó trong chủ nghĩa tư bản. nhiều người trở về phục sinh và tìm sự hoàn thiện con người trong các tôn giáo và hệ tư tưởng truyền thống, con người lại "sáng tạo" ra những tư tưởng, tôn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.