Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

lời mở đầu phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra b

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:261|Tải về:0|Số trang:18

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Ngày tạo: