Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Quan điểm của Đảng về Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở nước ta

đặt vấn đề từ đại hội đảng lần thứ iii, đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (cnh-hđh) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, đảng ta đã xác định t

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:29558|Tải về:43|Số trang:11

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: