/ 11

Quan điểm của Đảng về Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở nước ta

Upload: HuynhVanThinh.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 32838|Tải về: 55|Cấp: Đại học

đặt vấn đề từ đại hội đảng lần thứ iii, đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (cnh-hđh) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, đảng ta đã xác định thực chất của cnh xã hội chủ nghĩa là "quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích l

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]