/ 17

Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất

Upload: NguyenThanhTam.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 213|Tải về: 0|Cấp: Đại học

phần i: mở đầu trong lịch sử triết học mác - lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người. theo đó thì vật chất là vô cùng vô tận, là không có giới hạn, nó tồn tại giữa vô lượng các hình thức khác nhau, có thể là những tồn tại mà con người đã biết hoặc là những tồn tại mà con người chưa biết. đó là những vật chất tự nhiên hoặc là những tồn tại của vật chất trong đời sống xã hội. vật chất tồn tại vô cùng lớn ví dụ như thiên hà, hoặc vô cùng bé là những hạt cơ bản. đó có thể là những tồn tại mà người ta trực tiếp giác quan được nhưng cũng có thể...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.