/ 17

Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất

Upload: NguyenThanhTam.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 287|Tải về: 0|Cấp: Đại học

phần i: mở đầu trong lịch sử triết học mác - lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người. theo đó thì vật chất là vô cùng vô tận, là không có giới hạn, nó

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]