/ 15

Quan điểm của triết học Mác – Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Upload: TrungHuynh.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 16235|Tải về: 61|Cấp: Đại học

lời mở đầu phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất của toàn nhân loại. đây cũng là quốc sách hàng đầu trong công cuộc xây dựng nước ta thành một nước giàu đẹp, văn minh. trong thời kỳ hiện nay có không ít các tư tưởng khác nhau về sự nghiệp phát triển con người việt nam. mỗi người có nhận thức

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]