/ 15

Quan điểm của triết học Mác – Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Upload: TrungHuynh.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 15414|Tải về: 51|Cấp: Đại học

lời mở đầu phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất của toàn nhân loại. đây cũng là quốc sách hàng đầu trong công cuộc xây dựng nước ta thành một nước giàu đẹp, văn minh. trong thời kỳ hiện nay có không ít các tư tưởng khác nhau về sự nghiệp phát triển con người việt nam. mỗi người có nhận thức và đi theo con đường riêng để phát triển bản thân. có những người đi tìm khả năng phát triển trong chủ nghĩa tư bản. không ít người trở về phục sinh và tìm sự hoàn thiện con người trong các tôn giáo và hệ tư tưởng truyền thống. tuy nhiên khi nhìn nhận một cách khách quan chúng ta không thể phủ nhận vai trò quan trọng trong quan điểm của chủ nghĩa mác_lênin về sự nghiệp phát triển con người. vận dụng một cách sáng tạo những quan điểm của mác_ lênin và...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.