/ 21

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt Nam

Upload: GauNhon.dokovn|Ngày: 13/05/2012|Lượt xem: 1212|Tải về: 3|Cấp: Đại học

phần mở đầu loài người đã trải qua năm phương thức sản xuất đó là: nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, , tư bản chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa. tư duy phát triển, nhận thức của con người không dừng lại ở một chỗ. từ khi sản xuất chủ yếu bằng hái lượm săn bắt, trình độ khoa học kỹ thuật lạc

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]