/ 15

Quan hệ giữa học vấn và địa vị phụ nữ nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Ngãi)

Upload: TrinhThanhNam.dokovn|Ngày: 29/10/2012|Lượt xem: 932|Tải về: 2|Cấp: Đại học

quan hệ giữa học vấn và địa vị phụ nữ nông thôn hiện nay (nghiên cứu trường hợp tỉnh quảng ngãi) 1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu từ lâu giá trị học vấn được nhân dân ta rất coi trọng. tuy nhiên, quyền được học tập vẫn được giành chủ yếu cho nam giới. trong sè 1000 sinh viên đại học trong toàn quốc vào năm 1945 chỉ có vài người là phụ nữ. năm 1946, lần đầu tiên sự tiếp cận bình đẳng với học tập và đào tạo giữa phụ nữ và nam giới được công bố và khẳng định trong hiến pháp của nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa. đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay, nắm bắt được xu thế của thời đại và để tránh được nguy cơ tụt hậu, đảng ta đã khẳng định: khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo phải được xem...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.