/ 85

Quan hệ từ trong tập Di cảo thơ của Chế Lan Viên

Upload: ThanhngaDoan.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 1158|Tải về: 1|Cấp: Đại học

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài từ loại tiếng việt là một hệ thống phong phú và đa dạng gồm nhiều tiểu loại khác nhau. trong hệ thống đó, quan hệ từ thường ít được quan tâm nghiên cứu bởi lẽ nú khụng mang ý nghĩa từ vựng mà chỉ là một công cụ nối kết. quan hệ từ trong thơ càng ít được chú ý hơn. trong các trang thơ truyền thống, số lượng câu chữ đều bị câu thức theo thể loại, niêm luật nên số lượng các hư từ không nhiều. theo tinh thần "quý hồ tinh, bất quý hồ đa", các nhà thơ trung đại rất ít sử dụng hư từ đặc biệt là quan hệ từ trong thơ. cùng với sự phát triển của văn chương, lớp ngôn từ giản dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày đã dần dần bước vào những trang thơ hiện đại, tạo luồng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.