Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Quản lý bán hàng điện thoại di động

trường đại học khoa học tự nhiên khoa toán - tin học    môn học: phân tích thiết kế hệ thống thông tin đồ án: quản lý bán hàng điện thoại di động ( 235- nvc.

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1593|Tải về:8|Số trang:67

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG HCM

Ngày tạo: