Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quản lý bán hàng điện thoại di động

Cấp:Đại học|Lượt xem:1817|Tải về:9|Số trang:68 | Ngày upload:11/01/2012

trường đại học khoa học tự nhiên khoa toán - tin học    môn học: phân tích thiết kế hệ thống thông tin đồ án: quản lý bán hàng điện thoại di động ( 235- nvc.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.