/ 68

Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Hà số 1

Upload: TranPhuongDuy.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 202|Tải về: 3|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 1 chương i: qúa trình hình thành và phát triển của công ty cp đầu tư & xây dựng hồng hà số 1 3 1.1.quá trình hình thành và phát triển của công ty 3 1.2. bộ máy tổ chức của công ty cp đầu tư và xây dựng hồng hà số 1 4 1.3.một số đánh giá về hiệu quả kinh doanh của công ty từ năm 2006 - 2011 8 1.3.1.kết quả về sản xuất kinh doanh và doanh thu của công ty trong những năm gần đây 8 1.3.2. nộp ngân sách, tỷ suất lợi nhuận và lương bình quân cbcnv, hiệu quả kinh doanh của công ty 11 1.4. một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị chất lượng công trình 12 1.4.1. công tác thị trường 12 1.4.2. công tác chỉ đạo quản lý và thực hiện sản xuất kinh doanh 13 1.4.3. công tác đầu tư...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.