/ 90

Quản Lý Dự Án Đầu Tư Phát Triển Sử Dụng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình Thực Trạng Và Giải Pháp

Upload: NguyenHongQuan.dokovn|Ngày: 11/06/2013|Lượt xem: 283|Tải về: 4|Cấp: Đại học

1 Tên Đề Tài: Quản Lý Dự Án Đầu Tư Phát Triển Sử Dụng Vốn Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình Thực Trạng Và Giải Pháp. Lời mở đầu 1.Tính cần thiết của đề tài:……………………………………………….1. 2.Mục đích nghiên cứu:………………………………………………..2. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:……………………………………..2.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]