/ 75

Quản lý ngân quỹ tại Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Khai Quốc

Upload: LeThao.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 908|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời mở đầu n gày nay, trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp đang phải đương đầu với nhiều thách thức lớn. một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững, hoạt động kinh doanh đạt được kết quả như mong muốn thì điều tất yếu là phải đổi mới và tăng cường cách thức tổ chức sản xuất cũng như phương thức quản lý tài chính doanh nghiệp. quản lý tài chính giúp nắm rõ các yếu tố nội tại của doanh nghiệp từ đó kết hợp với các yếu tố bên ngoài để đưa ra các kế hoạch đầu tư đúng đắn và mang lại lợi nhuận cao nhất. ngân quỹ là một bộ phận khá quan trọng trong tài sản giúp đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong mọi trường hợp. vì vậy, muốn doanh nghiệp hoạt động được liên tục và hiệu...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.