/ 9

Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay - vấn đề và giải pháp

Upload: NguyenVanThai.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 1856|Tải về: 12|Cấp: Đại học

tóm tắt luận văn "quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở lâm đồng hiện nay - vấn đề và giải pháp" lâm đồng là một tỉnh miền núi có tới 60% dân số theo phật giáo, công giáo, tin lành và cao đài. hiện nay, tuy hoạt động của các tôn giáo có xu hướng đồng hành với dân tộc, nhưng bên cạnh đó vẫn còn tình tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]