/ 39

quản lý Nhà nước về xã hội

Upload: NguyenVanThai.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 1894|Tải về: 19|Cấp: Đại học

uỷ ban nhân dân tỉnh hoà bình trường chính trị ----------*&*---------- tài liệu học tập môn học: quản lý nhà nước về xã hội (chương trình trung cấp hành chính) tháng 4 năm 2005 mục lục trang chương i: quản lý nhà nước đối với các vấn đề xã hội 2 i. những vấn đề cơ bản quản lý nhà nước đối với các vấ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]