Quản lý nhân khẩu cấp xã ( phường )

Upload: LeHuuDinh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 840|Tải về: 4|Cấp: Đại học

quản lý nhân khẩu cấp xã ( phường ) lời mở đầu với mục tiêu học hỏi và trau dồi kiến thức để chuẩn bị những bước tiến vững chắc và tốt nhất trước sau khi tốt nghiệp, mỗi sinh viên ra trường đều xin được một việc làm tốt đúng với năng lực và chuyên ngành đào tạo. để thực hiện được mục tiêu đó, mỗi

Quản lý nhân khẩu cấp xã ( phường )

LỜI MỞ ĐẦU

Với mục tiêu học hỏi và trau dồi kiến thức để chuẩn bị những bước tiến vững chắc và tốt nhất trước sau khi tốt nghiệp, mỗi sinh viên ra trường đều xin được một việc làm tốt đúng với năng lực và chuyên ngành đào tạo. Để thực hiện được mục tiêu đó, mỗi sinh viên cần phải rèn luyện cho mình những kỹ năng cơ bản phù hợp với chuyên nghành mình đã được học. Phục vụ cho mục tiêu dài hạn và có tầm chiến lược như vậy nên những thành viên trong nhóm chúng tôi- những kỹ sư phần mềm tương lai đã rất cố gắng học hỏi và thử sức của mình trong lĩnh vực thiết kế phần mềm. Trong học kỳ 5 dưới sự giúp đỡ của thầy Phùng Quang Hòa, nhóm chúng tôi đã thực hiện thiết kế phần mềm quản lý nhân khẩu với mục tiêu cọ xát và học hỏi kinh nghiệm cũng như những kỹ năng chuyên nghiệp hóa trong việc thiết kế phần mềm ứng dụng. Vì còn trong quá trình học hỏi nên phần mềm mà chúng tôi làm ra không tránh khỏi những thiếu xót và hạn chế. Chúng tôi hy vọng nhận được sự góp ý chân thành của tất cả những chuyên gia công nghệ phần mềm đặc biệt là thầy Phùng Đức Hòa.

Xin chân thành cảm ơn.

MỤC LỤC

Phần 1: BÁO CÁO KHẢ THI 5

1. Giới thiệu dự án 5

2. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: 6

3. Giải pháp – Ý tưởng: 6

4. Tính khả thi 7

Phần 2: BÁO CÁO PHÂN TÍCH YÊU CẦU 11

I.Xác định yêu cầu 11

A. Khảo sát thực tế 11

B. Phân tích yêu cầu 24

Phần 3.TÀI LIỆU THIẾT KẾ 64

1. Thiết kế kiến trúc 64

2. Thiết kế mô hình xử lý 66

3. Thiết kế kiến trúc module 70

4.Thiết kế Dữ liệu 74

4.1. Mô hình thực thể liên kết(ER) 74

4.2 Mô hình Diagram 75

4.2. Chi tiết các bảng trong cơ sở dữ liệu: 76

5.Thiết kế giao diện 83

5.1.Giao diện chính 83

5.2.Thêm sổ hộ khẩu 84

5.3.Cấp giấy khai sinh 86

5.4.Cấp giấy chứng tử 87

5.5.Hồ sơ nhân khẩu 88

5.6.Chuyển khẩu 89

5.7.Thay đổi chủ hộ 91

5.8.Tách sổ hộ khẩu 92

5.9.Cấp giấy tạm vắng 93

5.10.Cấp giấy tạm trú 94

5.12.Đăng nhập 96

5.13.Thay đổi mật khẩu 97

Phần 4 : CÀI ĐẶT 98

Phần 5: BÁO CÁO KIỂM THỬ 107

Kết luận

Trong suốt thời gian nghiên cứu và thiết kế phần mềm nhóm chúng tôi đã cố gắng thực hiện nghiêm túc quy trình phần mềm với hy vọng làm ra phần mềm có tính khả thi và tốt nhất cho dự án. Vì khả năng còn hạn chế và chưa có điều kiện cọ sát với thực tế nên một số ứng dụng còn hạn chế, không tránh khỏi những sai sót. Vì thế nhóm chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý tích cực từ phía các bạn và đặc biệt là thầy Phùng Đức Hòa. Những nhận xét có tính xây dựng cho phần mềm quản lý nhân khẩu nhóm chúng tôi sẽ ghi nhận lại và sẽ xem xét để làm ra một phần mềm tốt hơn.

Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy Phùng Đức Hòa cùng các bạn đã góp ý kiến cho phần mềm của chúng tôi

[Ẩn quảng cáo]