Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

chương 1: giới thiệu về đề tài nghiên cứu 1.1. tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu việt nam những năm đầu của thế kỷ 21 chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3783|Tải về:49|Số trang:88

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: