Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Quan niệm con người qua truyện ngắn Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp

quan niệm con người qua truyện ngắn "tướng về hưu" của nguyễn huy thiệp lịch sử văn học là lịch sử về con người, lịch sử về những giới hạn cũng như khát vọng củ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:5153|Tải về:19|Số trang:6

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày tạo: