/ 6

Quan niệm con người qua truyện ngắn Tướng về hưu” của Nguyễn Huy Thiệp

Upload: ThoNguyenTruong.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 6330|Tải về: 19|Cấp: Đại học

quan niệm con người qua truyện ngắn "tướng về hưu" của nguyễn huy thiệp lịch sử văn học là lịch sử về con người, lịch sử về những giới hạn cũng như khát vọng của con người, "là sự miêu tả hữu hạn của thế giới vô hạn", "là hình thức bên trong của sự chiếm lĩnh đời sống". quan niệm về con người chính là cơ sở chi phối những nguyên tắc chiếm lĩnh, cắt nghĩa đời sống của nhà văn, là nơi đánh dấu trình độ tư duy nghệ thuật của một thời đại, một trào lưu, một tác giả. văn học trước 1975 xây dựng những con người phấn đấu vì cái chung, bị hoà tan vào cái chung, không bản sắc, cái cá nhân bị đem hiến tế cho cái ta. văn học xây dựng những tập thể anh hùng. con người đơn nhất, bị hoà vào trong dòng sự kiện, bị "tha hoá" bản sắc...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.