/ 17

quan niệm về con người trong triết học Phật giáo và ý nghĩa của quan niệm này đối với nhận thức của con người về cuộc sống

Upload: HoangThuy.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 3135|Tải về: 16|Cấp: Đại học

i mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài từ khi lao động phân chia thành lao động chân tay và lao động trí óc, hình thành một tầng lớp xã hội mà cái ăn, cái mặc không trở thành vấn đề lo toan thường trực cũng là lúc triết học ra đời với tư cách là một sinh hoạt tinh thần không thể thiếu. tuy nhiên, ngay từ đầu, cái mà con người hướng đến chính là thế giới khách quan mà ở đó, những vấn đề như thế giới này bắt đầu từ đâu và đi về đâu trở thành đề tài trung tâm của mọi sinh hoạt tư tưởng. ở phương tây, khi protagoras cho rằng: "con người là thước đo của vạn vật" và đặc biệt khi socrate kêu gọi "con người hãy tự biết mình" thì khi đó, đối tượng con người, đối tượng gần gũi và thân cận nhất của con người...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.