quản trị chiến lược

Upload: TrangNguyen.dokovn01|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 314|Tải về: 3|Cấp: Đại học

chương 1 – tổngquanvềquảntrịchiếnlược chương 2 – nhiệmvụvàmụctiêuchiếnlượcchương 3 – phântíchmôitrườngkinhdoanh nchương 4 – phântíchmôitrườngnộibộ ¨thảoluận 2 chương 5 – cácloạichiếnlượctrongkinhdoanh chương 6 – lựachọnvàtổchứcthựchiệnchiếnlược chương 7 – đánhgiávàđiềuchỉnhchiếnlược

Chương 1 – Tổngquanvềquảntrịchiếnlược

Chương 2 – Nhiệmvụvàmụctiêuchiếnlược

Chương 3 – Phântíchmôitrườngkinhdoanh

nChương 4 – Phântíchmôitrườngnộibộ

¨Thảoluận 2

Chương 5 – Cácloạichiếnlượctrongkinhdoanh

Chương 6 – Lựachọnvàtổchứcthựchiệnchiếnlược

Chương 7 – Đánhgiávàđiềuchỉnhchiếnlược

[Ẩn quảng cáo]