Quản trị chiến lược

Upload: FrozenheartTran.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 508|Tải về: 7|Cấp: Đại học

i. giới thiệu chung về quản trị chiến lược 1. mục tiêu của việc quản trị chiến lược mục tiêu của quản trị chiến lược là cung cấp sự am hiểu mmột cách tường tận về những kĩ thuật và kĩ năng phân tích cần thiết để xác định và khai thác chiến lược một cách thành công. 2. các phương pháp tiếp cận về chi

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu của việc quản trị chiến lược

Mục tiêu của quản trị chiến lược là cung cấp sự am hiểu mmột cách tường tận về những kĩ thuật và kĩ năng phân tích cần thiết để xác định và khai thác chiến lược một cách thành công.

2. Các phương pháp tiếp cận về chiến lược

Cách tiếp cận truyền thống

Theo từ điển văn hoá Mỹ thì ở khía cạnh quân sự, chiến lược định nghĩa như sau:Chiến lược là khoa học và nghệ thuật chỉ huy quân sự,được ứng dụng để thiết lập kế hoạch tổng thể và tiến hành những chiến dịch có quy mô lớn.

Theo Alfred Chandler (Harvarrd University) thì chiến lược là việc xác định những mục tiêu cơ bản dài hạn của một doanh nghiệp và thực hiện chương trình hành động cùng với việc phân bổ các nguồn lực cần thiết đẻ đạt được mục tiêu ấy.

Cách tiếp cận hiện đại

Chiến lược của công ty có thể do chính những người công nhân của công ty đề cử, thậm chí không có kế hoạch từ trước.

3. Quy trình quản trị chiến lược

Quá trình quản trị chiến lược có thể chia nhỏ thành năm bộ phận khác biệt là:

* Thiết kế nhiệm vụ và mục tiêu của công ty

* Phân tích môi trường cạnh tranh bên ngoài của công ty để phát hiện ra những cơ hội và những đe dọa đối với công ty.

* Phân tích môi trường hoạt động trong nội bộ công ty để xác định được thế mạnh và diểm yếu của công ty

* Lựa chọn chiến lược dựa vào điểm mạnh của công ty và khắc phục những yếu kém để có thể khai thác được những cơ hội, đồng thời vượt qua những thách thức bên ngoài

* Thực thi chiến lược

[Ẩn quảng cáo]