Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp mỏ, áp dụng cho một doanh nghiệp khai thác than lộ thiên vùng Quảng Ninh

Cấp:Tiến sĩ|Lượt xem:953|Tải về:0|Số trang:112 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

nghành công nghiệp nói chung và công nghiệp mỏ nói riêng đều là những nghành có nhiều rủi ro tiềm ẩn. tuy nhiên, cho tới nay trong các doanh nghiệp công nghiệp

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.