/ 9

Qui luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở Việt Nam

Upload: KienNguyen.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 2117|Tải về: 2|Cấp: Đại học

i. mở đầu thế kỷ 21 là thế kỷ của sự vận động và không ngừng phát triển về mọi lĩnh vực nh­: khoa học- kỹ thuật, kinh tế thương mại, sự giao lưu hợp tác giữa các nước trong khu vực và quốc tế với nhau hay nền kinh tế thị trường .... đối với nền kinh tế thị trường,thì qui lật giá trị là một quy luật rất quan trọng. bởi nó gây ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế quốc dân, thông qua sự điều tiết của nó đối với nền sản suất hàng hoá, rồi từ đó gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển nền kinh tế của đất nước. hay nói cách khác thì việc áp dụng quy luật giá trị vào việc phát triển nền kinh tế của một quốc gia là điều tối cần thiết. với nước ta cũng vậy, một đất nước còn rất nhiều những khó khăn về...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.