/ 9

Qui luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở Việt Nam

Upload: KienNguyen.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 2482|Tải về: 2|Cấp: Đại học

i. mở đầu thế kỷ 21 là thế kỷ của sự vận động và không ngừng phát triển về mọi lĩnh vực nh­: khoa học- kỹ thuật, kinh tế thương mại, sự giao lưu hợp tác giữa các nước trong khu vực và quốc tế với nhau hay nền kinh tế thị trường .... đối với nền kinh tế thị trường,thì qui lật giá trị là một quy luật

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]