Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

lời nói đầu đứng trước xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, việt nam vẫn còn là một trong những nước có nền kinh tế chậm phát triển, nghèo nàn, l

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:379|Tải về:0|Số trang:13

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: