Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:453|Tải về:0|Số trang:13 | Ngày upload:09/01/2012

lời nói đầu đứng trước xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, việt nam vẫn còn là một trong những nước có nền kinh tế chậm phát triển, nghèo nàn, l

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.