/ 7

Quy luật lượng chất và một số ví dụ thực tế

Upload: DangHienTam.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 6001|Tải về: 5|Cấp: Đại học

[font=&quot]trong cuộc sống hằng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn màu muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của sự vật hiện tượng, từ đó hình thành khái niệm “quy luật”. với tư cách là phạm trù của lý luận nhận thức, khái niệm “quy luật” là sản phẩm của tư duy khoa học phản ánh sự liên hệ của các sự vật, hiện tượng và tính chỉnh thể của chúng. các quy luật của tự nhiên, xã hội cũng như của tư duy con người đều mang tính khách quan. con người không thể tạo ra hoặc xóa bỏ được quy luật mà chỉ có thể nhận thức và vận dụng vào thực tế.quy luật “chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại” là một trong ba quy luật của phép biện chứng duy...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.