/ 21

Quy luật mâu thuẫn và vận dụng quy luật mâu thuẫn trong giai đoạn hiện nay

Upload: TranQuang.dokovn|Ngày: 17/06/2014|Lượt xem: 3475|Tải về: 8|Cấp: Đại học

lời nói đầu quy luật mâu thuẫn là quy luật quan trọng trong phép biện chứng duy vật .nó được coi là hạt nhân của phép biện chứng vạch ra nguồn gốc bên trong của sự vận động và phát triển , nã chỉ ra nguyên nhân của sự thay đổi cái này thành cái khác , đồng thời nó tác động đến tất cả quy luật và phạm trù của phép biện chứng. trong công cuộc đỏi mới ở nước ta hiện nay có rất nhiều mâu thuẫn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội .đây là một vấn đề quan tâm của đảng và nhà nước , nhiều bài báo , cuộc họp đã bàn luận về vến đề bức xúc này . và mặc dù đã có nhiều lý luận và đề tài đề cập tới sự hoạt động của quy luật mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường việt nam nhưng với em...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.