Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quy trình công nghệ sản xuất chả giò nhân thịt thực tập tại Cty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre

Cấp:Đại học|Lượt xem:2157|Tải về:13|Số trang:82 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

i. quá trình thành lập và phát triển của công ty công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu cầu tre tiền thân là công ty xuất nhập khẩu trực dụng công nghiệp saigo

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.