Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quy trình công nghệ sản xuất xốp Latex

Cấp:Đại học|Lượt xem:545|Tải về:3|Số trang:22 | Ngày upload:11/08/2012

mục lụclời mở đầu 2phần i : tìm hiểu về latex 3phần ii : một số sản phẩm làm từ xốp latex 6phần iii : qui trình talalay 12phần iv : một số qui trình khác 16qui

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.