Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN Xuất FCL- Nhập LCL”

Cấp:Đại học|Lượt xem:3821|Tải về:14|Số trang:20 | Ngày upload:29/10/2012

trường đại học kinh tế tp.hồ chí minh khoa thương mại - du lịch- marketing tiểu luận môn: vận tải bảo hiểm đề tài: quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.