/ 52

Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán Thư tín dụng chứng từ

Upload: QuynhChi.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 2366|Tải về: 8|Cấp: Đại học

lời mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài: nghiệp vô thanh toán thư tín dụng chứng từ luôn là thế mạnh của hệ thống ngân hàng ngoại thương việt nam. để phục vụ cho công tác này, ngân hàng ngoại thương việt nam đã xây dựng một quy trình nghiệp vụ chuẩn mực áp dụng chung cho toàn hệ thống và nó đã là một trong những cẩm nang quan trọng trong tác nghiệp của những người làm công tác thanh tóan xuất nhập khẩu. qua quá trình thực tập tốt nghiệp tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương thành công, em nhận thấy còn có một số bất cập và có nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết qua thực tế áp dụng "quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán thư tín dụng chứng từ". chính vì thế, em đã mạnh dạn chọn đề tài: "quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán thư tín...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.