Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Quy trình lên men sữa chua yaourt

[font=times new roman] mục lục phần 1. mở đầu tổng quan về sữa chua yaourt phần 2. quy trình sản xuất yaourt i. nguyên liệu ii. chủn

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1613|Tải về:7|Số trang:29

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: