Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quy trình lên men sữa chua yaourt

Cấp:Đại học|Lượt xem:1856|Tải về:7|Số trang:28 | Ngày upload:13/08/2012

[font=times new roman] mục lục phần 1. mở đầu tổng quan về sữa chua yaourt phần 2. quy trình sản xuất yaourt i. nguyên liệu ii. chủn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.