Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quy trình sản xuất kẹo của công ty bánh kẹo Hải Châu

Cấp:Đại học|Lượt xem:4794|Tải về:11|Số trang:23 | Ngày upload:04/12/2011

phần i: lời mở đầu bánh kẹo là loại công nghệ thực phẩm ngọt, có đặc điểm chung là được chế biến từ một lượng lớn nguyên liệu là đường và một lượng lớn các loại

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.