/ 30

QUY TRÌNH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Upload: ThanhngaDoan.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 4004|Tải về: 35|Cấp: Đại học

mục lục a. phần mở đầu 4 i. lý do chọn chuyên đề 4 ii. giới thiệu về đơn vị thực tập 4 ii.1. giới thiệu về trung tâm quan trắc môi trường. 4 ii.2. chức năng và nhiệm vụ của trung tâm quan trắc môi trường 5 1. vị trí chức năng 5 2. nhiệm vụ và quyền hạn 6 ii.3. giới thiệu phòng quan trắc môi trường 8

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]