Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty

Cấp:Đại học|Lượt xem:1801|Tải về:20|Số trang:80 | Ngày upload:08/01/2013

 đề tài: lời cám ơn thời gian thực tập đã giúp em tiếp thu và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ thực tế. mặc dù chưa áp dụng hết những kiến thức đã học

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.