/ 13

Quyền con người Khái niệm và lịch sử tư tưởng

Upload: TuanBin.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3641|Tải về: 5|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

chuyên đề: quyền con người: khái niệm và lịch sử tư tưởng bài viết của nguyễn hồng đức năm: 2011 quyền con người (human rights) chính là sự kết tinh của những giá trị văn hóa của tất cả các dân tộc trên thế giới thông qua một quá trình phát triển lịch sử lâu dài của nhân loại. kể từ khi được liên h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]