/ 10

Quyền giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số ở việt nam

Upload: TuanBin.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 667|Tải về: 3|Cấp: Đại học

quyền giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số ở việt nam phạm quang linh 2011 thế kỷ 21 đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật. điều này khiến việc tiếp cận, giao lưu giữa con người với nhau trở nên dễ dàng. đây là tiền đề cho sự tiếp xúc, trao đổi văn hóa giữa các quốc gia, vùng, miền, dân tộc khác nhau trên khắp thế giới. sự giao lưu này đem lại nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng mang lại không ít thách thức. một trong những thách thức lớn đang được đặt ra, đó là việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc trong xu thế phát triển hiện nay. với 54 dân tộc anh em, có thể nói nền văn hóa việt nam là một nền văn hóa rất đa dạng. ngoại trừ dân tộc kinh chiếm số lượng áp đảo 73.594.740 người (85,77% dân...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.