Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan Điều tra và Điều tra viên

i. đặt vấn đề để giải quyết vụ án hình sự, nhà nước giao cho các cơ quan có thẩm quyền thay mặt nhà nước áp dụng các biện pháp để điều tra, xử lý người phạm tội

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1386|Tải về:2|Số trang:22

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh

Ngày tạo: