/ 22

Quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan Điều tra và Điều tra viên

Upload: ManhCuong.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 1597|Tải về: 2|Cấp: Đại học

i. đặt vấn đề để giải quyết vụ án hình sự, nhà nước giao cho các cơ quan có thẩm quyền thay mặt nhà nước áp dụng các biện pháp để điều tra, xử lý người phạm tội. thế nhưng, để làm được việc này thì mỗi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có những người làm việc trong các cơ quan này thực hiện. cho nên, ngoài những quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, nguyên tắc hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, luật tố tụng hình sự còn quy định vò những người tiõn hành tố tụng. thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng là những người tiến hành tố tụng. nói chung, những người tiến hành tố tụng (điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký phiên toà) là những người làm việc trong các cơ quan tiến hành tố tụng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.