Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan Điều tra và Điều tra viên

Cấp:Đại học|Lượt xem:1613|Tải về:2|Số trang:22 | Ngày upload:29/01/2012

i. đặt vấn đề để giải quyết vụ án hình sự, nhà nước giao cho các cơ quan có thẩm quyền thay mặt nhà nước áp dụng các biện pháp để điều tra, xử lý người phạm tội

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.