/ 22

Quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan Điều tra và Điều tra viên

Upload: ManhCuong.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 1963|Tải về: 3|Cấp: Đại học

i. đặt vấn đề để giải quyết vụ án hình sự, nhà nước giao cho các cơ quan có thẩm quyền thay mặt nhà nước áp dụng các biện pháp để điều tra, xử lý người phạm tội. thế nhưng, để làm được việc này thì mỗi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có những người làm việc trong các cơ quan này thực hiện. cho n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]