Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9

Cấp:Đại học|Lượt xem:23012|Tải về:62|Số trang:40 | Ngày upload:23/02/2013

lời mở đầu i. lí do chọn đề tài một trong những yêu cầu của việc dạy học hiện nay là đổi mới phương pháp dạy học. luật giáo dục 2005 quy định tại điều 5 "phương

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.