Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Rèn luyện các hoạt động trí tuệ chung cho học sinh thông qua dạy học các bài toán về bất đẳng thức

Cấp:Đại học|Lượt xem:803|Tải về:2|Số trang:98 | Ngày upload:27/02/2012

mở đầu 1. lý do chọn đề tài phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh là một trong những mục tiêu cơ bản của nhà trường phổ thông, trong đó việc rèn luyện các ho

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.