Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Rèn luyện kĩ năng lập dàn ý trong văn miêu tả

Cấp:Đại học|Lượt xem:3679|Tải về:1|Số trang:18 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

i. lý do chọn đề tài chương trình ngữ văn hiện nay đang có nhiều đổi mới, phạm vi kiến thức được nâng cao. qua đó giúp các em phát triển năng lực tư duy và óc

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.